Etik Kurallarımız

 1. Amaç ve Kapsam

Etik, en basit anlamıyla insan ilişkilerinde genel geçerliliğe sahip ve evrensel olarak kabul görmüş değer yargılarını inceler. İş etiği ise iş dünyasındaki davranışlara rehberlik etmek üzere geliştirilen ilkeler bütününü kapsamaktadır. Bu kurallar, grubumuz bünyesindeki şirketlerin herhangi birinde çalışan tüm çalışanlar ve yöneticiler için geçerlidir ve şirketimiz adına hareket eden tüm üçüncü tarafları ve çalışanlarını kapsar.

 

 1. Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri

 

 • Yasalara daima uymak; yasal Sorumluluklarımız Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.
   
 • Dürüstlük; tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.
   
 • Çıkar çatışmasından kaçınma; işle ilgili faaliyetlerimizde çıkar çatışması oluşturabilecek durumlardan uzak durmayı amaçlarız. Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarları yasal ve etik yöntemlerle korunur.
   
 • Hediye ve kabul etme ve verme ağırlama; çalışanlarının kendi menfaatleri için, tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye, kazanç, yardım, komisyon veya iskonto istememeleri veya kendilerine gelen bu tarz teklifleri kabul etmemeleri gerekir. Sembolik anlamı olduğuna dair şüphe olmayan ve bedeli 100 TL’ yi aşmayan hediyeler hariç olmak üzere, ticari ilişki içinde olunan kişi veya kurumlardan gelen hediyeler kabul edilmez. Çalışanlarımızın tedarikçilerden, danışmanlardan, rakiplerden ya da müşterilerden borç almamaları gerekir. Çalışanlarımız değeri ne olursa olsun, şirketimizin tercihlerini ve kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan ya da etkilemeyi amaçlayan üçüncü bir şahıstan gelebilecek eşya, hizmet, nakit veya çek gibi hediyeleri reddetmekle yükümlüdür. Aynı şekilde çalışanlarımız diğer kurumların şirketimiz hakkında kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan ya da etkilemeyi amaçlayan hediye, ağırlama veya diğer armağanları teklif etmez, bu tür taleplerde bulunamaz.

 

Çalışanlarımız, şirketin tanıtım amaçlı hazırlattığı hediyeler ve şirketimizin personele dağıttığı ürünler dışında iş ilişkisi içerisinde oldukları kurum ve kişilere hediye veremezler. Müşterilere, bayilere veya iş ilişkisi içerisinde bulunulan diğer üçüncü şahıslara verilmek üzere belirlenen hediyeler ve promosyon malzemeleri İnsan Kaynakları Direktörü tarafından onaylanmalıdır.

 

Rüşvet ve/veya komisyon verilmesi, alınması veya önerilmesi hiçbir koşul altında kabul edilemez.

 

 • Siyasi faaliyetler; çalışanların görev aldıkları siyasi faaliyetler sebebiyle mevcut görev ve sorumluluklarında çıkar çatışması yaratacak durumlardan uzak durmaları gerekir. Bireysel olarak yürütülen siyasi faaliyetlerde şirket adı, şirket içindeki unvan ve şirkete ait kaynaklar kullanılamaz. Çalışma saatleri ve işyeri ortamı içerisinde siyasi propaganda yapılamaz.
   
 • Ticari sırların korunması ve gizlilik; bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve bu süreçte bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanması tüm şirketlerimizin ve çalışanlarımızın ortak sorumluluğudur.
   
 • Bilgi güvenliği; her çalışan, işi gereği kendine verilen bilgileri korumalı ve güvenliğini sağlamalı ve tüm sistemlere ve verilere yetkisiz erişimi önleme konusunda hassas olmalıdır.
   
 • Özlük bilgilerinin gizliliği; çalışanlara ait özlük bilgileri İnsan Kaynakları Bölümünde gizlilik içinde saklanır. Ücret, yan haklar ve diğer tüm özel bilgiler kimseyle paylaşılmaz. Çalışanlar da kendilerine ait maaş, özlük bilgilerini paylaşamaz.
   
 • İşyerinde mobbing, taciz ve dedikodu; şirketimizde çalışan hiç kimsenin küçük düşürülmesine ve kendisinin utanmasına neden olabilecek hiçbir davranışa, sözlü tacize ve işyerinin huzurunu bozabilecek dedikoduya izin verilmez.

  Her tür taciz ve mobbinge neden olabilecek davranış, rahatsız edici, düşmanca ve küçük düşürücü bir ortam yaratan sözlü, fiziksel ya da görsel davranışlar büyük bir titizlikle araştırılır ve hiçbir türüne tolerans gösterilmez.

  Ayrıca; ırkçı, etnik köken, din ve yaşla ilgili ya da cinsel içerikli rahatsız edici şakalar ya da aşağılamaların yapılması, rahatsız edici resim ya da karikatürlerin dağıtılması, aşağılayıcı ya da ayrımcı bilgilerin aktarılması için sesli posta, e-posta ya da diğer elektronik araçların kullanılması yasaktır.

 • Alkol ve uyuşturucu; çalışma sırasında alkol ve uyuşturucuların (doktor tarafından geçerli tarihli ve yasal bir reçete ile verilmiş ilaçlar dışında) kullanılması, bulundurulması, satılması, imal edilmesi, yayılması, dağıtılması ya da satın alınması yasaktır. Ayrıca çalışanlarımızın bu maddelerin etkisi altında iş yapmaları da yasaktır.
   
 • Bağış ; Tibet Şirketler Gurubu çalışanları Yönetimin ve İK. Direktörlüğünün bilgisi dahilinde kendi topladıkları bağışları hayır kurumlarında değerlendirebilir.

 

 1. Tüm kuralların uygulanmasından ve güncel tutulmasından İnsan Kaynakları Bölümü sorumludur.
 

Copyright 2024

Web Tasarım