İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası

Tibet Şirketler Grubu İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası

Tibet İthalat İhracat ve Kozmetik San. A.Ş , İş Sağlığı ve Güvenliği olmak üzere, Çevre, Kalite ve Ürün Güvenliğini insana verilen değerin bir ölçüsü ve şirket politikasının ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz.

Çalışanlarımızın dünya standartlarında sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamında hizmet vermesi önce gelen amacımızdır.

ISO 9001 ile aynı kapsamda Çevre ve İSG yönetim sistemi kurulmuştur.

Bu doğrultuda Tibet İthalat İhracat ve Kozmetik San. A.Ş olarak İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Politikamız;

  • Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymak,
  • Yönetim sistemlerinin devamlılığına ve geliştirilmesine yönelik hedefler oluşturmak, sistemin bütününü sürekli olarak yönetim tarafından gözden geçirmek,
  • Politikamızın başarısını sağlamak için, şirket için çalışan her personeli eğitimler düzenleyerek Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilinçlendirmek,
  • Politikamız ile, çevreye olumlu etkilerde bulunmak amacıyla; çalışanlarımıza daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, bu konularla ilgili tüm yenilik ve gelişmeleri kapsayacak şekilde sürekli gelişmek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği açısından oluşabilecek risklere karşı önceden tedbir almak ve bu riskleri ortadan kaldırmak için çalışanlar ile yönetim arasında gerekli iletişim araçları kurmak,
  • Meslek hastalığı, iş kazası ve risklerin ortadan kaldırılması için sahalarımızda risk analizleri yapmak, riskleri analiz ederek minimize etmek, çalışanlarımız, taşeronlarımız ve ziyaretçilerimiz için gerekli önlemleri almak,
  • Çalışanların periyodik sağlık kontrolleri yapılarak hastalıkların önlenmesini sağlamak,
  • Faaliyetlerimiz esnasında oluşan emisyon, gürültü v.b çevresel etkileri olan değerlerin ölçüm ve takibini yapmak, yaptırmak,
  • Tüm çalışmalarımızı kapsayacak şekilde eğitim faaliyetlerini yerine getirerek yürürlükteki Çevre Mevzuatı ve Standartları yerine getirmek,
  • Çevre ve İSG için belirlenmiş amaç ve hedefleri düzenli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmenin sürekliliği sağlamak,

Atıkların azaltılması, ayrıştırılması, geri dönüştürülebilir atıklar için uygun teknolojilerin kullanılması, doğal kaynak ve enerji tüketimini azaltılmak, sosyal sorumluluklarımızın bilincinde bir şirket olarak içinde yaşadığımız toplum ve çevrenin gelişiminde ve korunmasında aktif rol üstlenmektir.

 

Copyright 2024

Web Tasarım