İnsan Kaynakları Politikamız

Tibet Şirketler Grubu | 

İnsan Kaynakları Politikası

 

Tibet Şirketler Grubu; sahip olduğu değerler doğrultusunda; Yetenekli, aidiyet duygusu yüksek, Tibet Şirketler Grubu değerlerini benimsemiş bir işgücüne sahip olmayı hedeflerken, modern İnsan Kaynakları yönetim fonksiyonlarını uygulamaktadır.

Geleceğin ekiplerini yetiştirmek adına İnsan Kaynağı planlaması yaparak, tüm birimlerde, iş süreçlerinin etkinliğini arttırmaya, verimliliği hakim kılmaya yönelik bir insan kaynakları misyonu benimsemiştir.

Tibet Şirketler Grubu, bu doğrultuda, tüm yasal ve hukuki gereklilikleri, eğitim süreçlerini, performans ölçümlerini, performans sonuçlarının ücretlere yansıtılmasını, kariyer planlamasını, etkin bir şekilde prosedürler ile yönetmektedir. Mevcut işgücüne yatırım yaparak kaliteyi arttırarak ülke istihdamına katkıda bulunmaktadır.

 

Çalışana Verdiği Değer ve Çalışan Bağlılığının Arttırılması için Tibet Şirketler Grubu;

 • Çalışanın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur,
 • Tibet Şirketler Grubu Eğitim ve Kültür Vakfı vasıtasıyla, çalışanların çocuklarına eğitim desteği verir.
 • Çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel veya benzeri ayrımcılık yapmaz.
 • Çalışan ve Şirket beklentisi doğrultusunda adalet ve fırsat eşitliği sağlar,
 • Çalışan sürekli eğitimlerle desteklenir,
 • Objektif kriterler doğrultusunda performans takibi yapar, başarılar teşvik edilir ve ödüllendirir.

 

İnsan Kaynakları Uygulamaları ile;

 • Tibet Şirketler Grubunu geleceğe taşıyacak, nitelikli, sürdürülebilir bir işgücüne sahip olmayı,
 • Nitelikli iş gücünün tercih ettiği bir firma olmayı,
 • Çalışanın önerilerini dikkate alarak, motivasyon ve aidiyet duygusunun arttırmayı
 • Kurum kültürünün içselleştirilmeyi
 • İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde çalışanlara eğitim vererek hem iş hem Ev Kazalarını önlemeyi hedeflenmekteyiz.

Copyright 2024

Web Tasarım